Cultura in Alto Adige - Calendario eventi

Contenuto
 

RablÓ (Parcines) | Maso Hanswirt

Oggi | lunedý | 26.06.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

Domani | martedý | 27.06.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 28.06.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 29.06.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 30.06.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 01.07.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 02.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 03.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 04.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 05.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 06.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 07.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 08.07.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 09.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 10.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 11.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 12.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 13.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 14.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 15.07.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 16.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 17.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 18.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 19.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 20.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 21.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 22.07.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 23.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 24.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 25.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 26.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 27.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 28.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 29.07.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 30.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 31.07.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 01.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 02.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 03.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 04.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 05.08.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 06.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 07.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 08.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 09.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 10.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 11.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 12.08.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 13.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 14.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 15.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 16.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 17.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 18.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 19.08.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 20.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 21.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 22.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 23.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 24.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 25.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 26.08.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 27.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 28.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 29.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 30.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 31.08.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 01.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 02.09.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 03.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 04.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 05.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 06.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 07.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 08.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 09.09.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 10.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 11.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 12.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 13.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 14.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 15.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 16.09.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 17.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 18.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 19.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 20.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 21.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 22.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 23.09.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 24.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 25.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 26.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

mercoledý | 27.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

giovedý | 28.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

venerdý | 29.09.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

sabato | 30.09.2017

  ore 00.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

domenica | 01.10.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

lunedý | 02.10.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt

martedý | 03.10.2017

  ore 10.00 Mostra d'arte Friedrich Gurschler
RablÓ (Parcines), Maso Hanswirt
 
 
 

Anteprima

Aufstellen des Michlbaumes
sab 19.08.2017

Wei▀nbocha Kischta

mar 27.06.2017

Die Hoderlumpm

 
 
 
 
 
 
 
 
Eventi segnati    0 Inserire un nuovo evento

PubblicitÓ

Museum Steinegg
 

Network

 
 
 
 
 


PubblicitÓ

PubblicitÓ su cultura.bz.it
PubblicitÓ su cultura.bz.it
PubblicitÓ su cultura.bz.it